484 thoughts on “Guest Lecture”

 1. ?stanbul ve Türkiye genelinde araç kiralama hizmeti veren autorent4you firmas? sizlere kaliteli ve e?siz araç kiralama hizmeti sunmaktad?r. Uygun fiyatl? araç kiralama hizmetlerimiz için bizlere ula??n. Kaliteli rent a car çözümleri

 2. ?stanbul mekanik servis ?eklinde çe?itli ara?t?rmalar ki?iler taraf?ndan yap?lmaktad?r. Mekanik bak?m hizmetleri kapsam?nda otomobilin tüm mekanik aksamlar? ile ilgili sorunlar uzmanlar taraf?ndan tespit edilerek de?i?im ve bak?m? yap?lmaktad?r.

 3. istanbul seo ajans?: Rekabetin yo?un oldu?u sektörlerde, online varl???n?z?n güçlü olmas? önemlidir. Bu nedenle, iyi bir SEO stratejisi uygulamak, mü?terilerinize ula?man?z? ve rakiplerinizden daha yüksek s?ralarda görünmenizi sa?lar. ?stanbul ve Beylikdüzü’nde en iyi SEO ajans? olarak, mü?terilerimize etkili ve güncel SEO stratejileri sunuyoruz. Daha fazlas? için staradam.com.tr web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

 4. With his market place started seeing it certainly, To start with . to set collectively a manual to submitting jobless optimistic facets. A principle have been to present you how a redundancy technique operate, what exactly is the everyday is developed acknowledging or it could be rejecting professes, subsequent which embody information items exterior of my very own particular occasion in what beneficial techniques also as prevailing difficulties are commonly declaring bankruptcy below joblessness outcomes.

 5. I am always impressed by the level of engagement and community on this site, it is a true testament to its success.

 6. I am always impressed by the level of engagement and community on this site, it is a true testament to its success.

 7. Taksim Rent a car is a top-rated car rental company located in the heart of Istanbul’s Taksim district. With a wide selection of vehicles, from economical cars to luxury cars, Taksim Car Rental offers a convenient and affordable solution for travelers and locals alike who want to explore the city and its surroundings

 8. An IP stresser is a tool designed to test a network or server for robustness. The administrator may run a stress test in order to determine whether the existing resources (bandwidth, CPU, etc.) are sufficient to handle additional load.

 9. BDT e?itimi, ki?ilerin kendilerini daha iyi tan?malar?na, kendi dü?üncelerini ve davran??lar?n? daha iyi anlamalar?na yard?mc? olur. Bu e?itim ayr?ca, ki?ilerin zihinsel sa?l?klar?n? korumak ve geli?tirmek için gerekli olan araçlar? ö?renmelerine yard?mc? olur. BDT e?itimi, ki?ilerin kendilerine, ba?kalar?na ve dünyaya daha sa?l?kl? bir ?ekilde bakmalar?na yard?mc? olur. Bu, ki?ilerin kendilerini daha mutlu, tatmin edici ve ba?ar?l? hissetmelerine yard?mc? olur.

 10. I am impressed, I must say. Very seldom do I encounter a blog thats both educational and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your blog is outstanding; the issue is something that not many people are speaking intelligently about. Im really happy that I stumbled across this in my search for something relating to it.

 11. As someone who’s just getting started with [topic], I found your post to be incredibly helpful. The way you explained everything made it easy for me to understand, even though I don’t have much background knowledge. Looking forward to more posts like this!

 12. Bili?sel davran??ç? terapi (BDT) e?itimi, zihinsel sa?l?k alan?nda hizmet veren profesyonellerin hastalar?na yard?mc? olmak için gerekli becerileri kazanmalar?na yard?mc? olan bir e?itimdir. Bu e?itim, BDT’nin temellerini, stratejilerini ve tekniklerini ö?retir ve hastalar?n bili?sel ve duygusal süreçlerini anlamak için gereken araçlar? sa?lar.

 13. 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar? 7 gün ayetel kürsi okuyanlar?n ya?ad?klar?

 14. Mekanik, lastik, elektrik, oto boya ve kaporta ekibimiz ile 7 gün 24 saat hizmet için yan?n?zday?z. Erzincan Çekici hizmetimiz ile Erzincan ilinin neresinde olursan?z olun hemen aray?n!

 15. Antepsan Baklava, birbirinden lezzetli baklava ?e?itleri ile sizleri bekliyor. Online ma?azam?zdan kolayca sipari?inizi verin, en taze ve kaliteli ?r?nleri al?n.

 16. Elektronik Sigara Likiti Uzman? | En Kaliteli E-Likit ve Salt Likit Seçenekleri Elitiksiga.com’da. Geni? Aroma Çe?itleri, ?ndirimler, H?zl? Teslimat!

 17. Online yeminli tercüme hizmeti almak daha önce hiç bu kadar kolay olmam??t?. Yeni nesil tercüme hizmeti ile tek t?kla dosyan?z? yükleyin, fiyat bilgisini al?n ve çevirinizi hemen ba?lat?n.

 18. Milanobet bahis oyunlar? alan?nda Türkiye’de hizmet veren bir sitedir ve zengin seçeneklere sahiptir. Milanobet sitesinde birbirinden farkl? bahis oyunlar?n?n bulunmas? ve ayr?ca casino oyunlar?n?n da bulunmas?, k?sa zamanda sitenin popülerlik kazanmas?na etki etmi?tir.

 19. PDR klinik psikoloji yüksek lisans program?, ö?rencilere psikopatoloji, psikoterapi teknikleri, psikofarmakoloji ve di?er ilgili konularda derinlemesine bir e?itim verir. Ayr?ca, ö?rencilerin klinik tecrübe kazanmalar?na da imkan tan?r ve birçok program, ö?rencilerin klinik rotasyonlara kat?lmalar?n? gerektirir.

 20. Elektronik Sigara Likiti Uzman? | En Kaliteli E-Likit ve Salt Likit Seçenekleri Elitiksiga.com’da. Geni? Aroma Çe?itleri, ?ndirimler, H?zl? Teslimat!

 21. Express Tercüme, tüm dillerde dünya çap?nda profesyonel tercüme hizmeti veren bir online tercüme bürosudur. Uzman çevirmen kadromuz ile 2014 y?l?ndan beri kesintisiz tercüme hizmeti sunmaya devam ediyoruz.

 22. ?? hayat?nda, i?çinin ve i?verenin iyili?ini dü?ünen tüm uygulamalar?n yerine getirilmesi, belli bir donan?ma sahip firmalar?n uygulamas? gereken faktörlerdir. Bunun için altyap?s? güçlü ve i? hayat?n?n gereklerini eksiksiz ortaya koyan firmalara destek veren Dinamik Group, güvenli çal??ma ortamlar? için vizyoner bir bak?? aç?s? sunmaktad?r.

 23. Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti gittikçe geli?mekte olan ekonomik yap?s? içerisinde YMD Muhasebe arac?l??? ile yeni yat?r?mlar için imkanlar sunmaktad?r. ymd muhasebe – ?irket kurma Bu yat?r?mlar?n gerçekle?mesi için KKTC nde kurumsal bir yap? olu?turmak hem yerli hem de yabanc? yat?r?mc?lar?n öncelikleri aras?nda yer almaktad?r. Olu?turulacak olan kurumsal yap?n?n ymd muhasebe ile faaliyet gösterece?i sektör ?irketin hangi yasa alt?nda kurulaca??n? da belirlemektedir. KKTC nde tescil edilen ?irketlerin tabi oldu?u temel yasa KKTC ?irketler Yasas? Fas?l 113. Bu Yasa temel olarak ?irketlerin kurulu? ve çal??ma ko?ullar? ile organlar?n? ve bu organlar?n yetki ve sorumluluklar?n? belirlemektedir.

 24. Testereler, ah?ap i?lerinde kullan?lan en eski ve en çok kullan?lan aletlerden biri. Testere kullan?m? do?ru bir ?ekilde yap?ld??? taktirde, çok güvenli bir araç olmakla birlikte, kötü kullan?ld???nda ciddi yaralanmalara ve ölümler dahi sebep olabilir. Öncelikle, testere kullan?m?n?n güvenli bir ?ekilde yap?lmas? için gerekli olan kurallar?n bilinmesi gerekir.

 25. Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti gittikçe geli?mekte olan ekonomik yap?s? içerisinde YMD Muhasebe arac?l??? ile yeni yat?r?mlar için imkanlar sunmaktad?r. ymd muhasebe – ?irket kurma Bu yat?r?mlar?n gerçekle?mesi için KKTC nde kurumsal bir yap? olu?turmak hem yerli hem de yabanc? yat?r?mc?lar?n öncelikleri aras?nda yer almaktad?r. Olu?turulacak olan kurumsal yap?n?n ymd muhasebe ile faaliyet gösterece?i sektör ?irketin hangi yasa alt?nda kurulaca??n? da belirlemektedir. KKTC nde tescil edilen ?irketlerin tabi oldu?u temel yasa KKTC ?irketler Yasas? Fas?l 113. Bu Yasa temel olarak ?irketlerin kurulu? ve çal??ma ko?ullar? ile organlar?n? ve bu organlar?n yetki ve sorumluluklar?n? belirlemektedir.

 26. Makaleyi ilgiyle okudum ve yazar?n konuya hakim oldu?unu dü?ünüyorum. ?çerik anla??l?r bir ?ekilde sunulmu?tu ve makalenin bilgi düzeyime katk?s? oldu. Yazar?n eme?i için te?ekkür ederim.

 27. Site Kurmak art?k çok kolay. Site Kur sayesinde ücretsiz temalardan birini seçerek web sitenizi kolayca olu?turabilirsiniz.Haz?r web site kurmak denince akla ilk gelen site kur, kesinlikle denenmeli. Google dostu mobil uyumlu temalar ve s?n?rs?z renk seçene?i ile site kur, her sektöre hizmet veriyor..

 28. E?itimPusulam, YKS, LGS, DGS, KPSS, ALES, YDS konular?, testleri, kitap önerileri, bölümler, taban puanlar? ve puan hesaplama sistemleri ile kar??n?zda.

 29. Web site kurma fiyatlar? günümüzde 2500 ile 5000 tl aras?nda de?i?mektedir. Web site nas?l kurulur ? Wix, godady gibi büyük firmalar?n yan? s?ra Site Kur, Türkiye de en uygun fiyata web site kurma fiyatlar? hakk?nda bilgi veriyor. Göz atabilirsiniz.

 30. Keçiören’de i?itme cihaz? ihtiyac? olan herkes keçiören i?itme cihaz? web sitesini ziyaret edip bilgi alabilir. Keçiören de ucuz ve kaliteli hizmet veren keçiören i?itme cihazlar? nisa i?itme, keçiören ara?t?rma hastanesi yan?ndad?r.

 31. Web sitenizin ücretsiz seo analizini yapmak istertseniz seo analizim, sizin sürekli yan?n?zda. seo analizlerini profesyonel bir ?ekilde yap?p size rapor olarak sunmakta, hem kendi hem de rakip web sitelerinin seo durumlar?n? ö?renebilirsiniz. Seo analizi yapan kolay ücretsiz web sitesi. Serp, seo teknikleri ve daha fazlas? seo analizim web sitesinde.

 32. Ayr?ca bir?eyden bahsetmek istiyorum. Profesyonel site kurma rehberini okuyarak profesyonel web sitesi kurmak için gerekli bilgiye sahip olabilirsiniz. Üstelik ucuz ve kaliteli temalar ile. Site Kur ile profesyonel web site kurmak için gereken tüm bilgiler burda.

 33. 1970 y?l?nda Ankara’da do?an Bilal Sayg?l? ilkokulu 1980’de Kayseri’de bitirdi. Ortaokulu 1984’te Merzifon ?mam-hatip Ortaokulu’nda, liseyi 1987 y?l?nda Kar??yaka Lisesi’nde, üniversite e?itimini 1991 y?l?nda ?stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli?i Bölümü’nde tamamlad?.

 34. 1970 y?l?nda Ankara’da do?an Bilal Sayg?l? ilkokulu 1980’de Kayseri’de bitirdi. Ortaokulu 1984’te Merzifon ?mam-hatip Ortaokulu’nda, liseyi 1987 y?l?nda Kar??yaka Lisesi’nde, üniversite e?itimini 1991 y?l?nda ?stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli?i Bölümü’nde tamamlad?.

 35. wordpress hakk?nda detayl? billgi, en stabil ve uygun fiyatl? hosting ve sunucu hizmetleri için hemen websitemizi ziyaret edin.

 36. I found your article very good. Congratulations for this beautiful article. I intend to follow you constantly. I wish you continued success.

 37. Pretty good post. Ive really enjoyed browsing your website posts. Whatever the case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon! Thanks a lot, I’ll try to visit often. Merry Chrismas!

 38. EFT, akupunktur ve nöroloji bilgilerinden esinlenerek geli?tirilmi?tir ve vücudumuzdaki enerji meridyenlerine hafif dokunu?lar yaparak duygusal dengeyi yeniden sa?lamay? hedefler. EFT’nin temel prensibi, zihinsel sa?l?k sorunlar?n?n temelinde enerji dengesizliklerinin bulundu?unu ve bu dengesizliklerin düzeltilmesiyle duygusal iyile?menin sa?lanabilece?ini savunur.

 39. Minecraft Legends, hayatta kalma, macera ve yarat?c?l?k oyunu Minecraft’?n yeni bir sürümüdür. Oyun, farkl? bir hikaye ve karakterlerle dolu bir dünyada geçer

 40. ??çi Avukat? ?? kazas?, i? kazalar? avukatlar?nca ?? kazas?, Sigortal?n?n i?yerinde bulundu?u anda, yürütülmekte olan i? nedeniyle, i?çinin i?veren taraf?ndan görev ile ba?ka bir bölgeye gönderilmesi nedeniyle i? yapmaks?z?n geçen sürelerde veya i?in yap?ld??? yere gidi? s?ras?nda olu?an ve i?çinin bedenen ve ruhen sakatlanmas?na neden olan kazalara i? kazas? denmektedir.

 41. Minecraft Legends, hayatta kalma, macera ve yarat?c?l?k oyunu Minecraft’?n yeni bir sürümüdür. Oyun, farkl? bir hikaye ve karakterlerle dolu bir dünyada geçer

 42. Minecraft Legends, hayatta kalma, macera ve yarat?c?l?k oyunu Minecraft’?n yeni bir sürümüdür. Oyun, farkl? bir hikaye ve karakterlerle dolu bir dünyada geçer

 43. Online al??veri?i geli?tirdik, hizmet anlay???m?zla fark yaratt?k. Usta Nalbur Endüstriyel pazaryeri modeliyle binlerce ürün ve ma?azay? milyonlarca mü?teriyle bulu?turmay? hedefleyerek hayata geçirdi. H?rdavat

 44. Ba?kent üzerinde pimapen tamiri yapan firmam?z bu konuda ba?ar?l? çözümler sunuyor. Tamir çal??malar?nda aktif ?ekilde hareket ederek ihtiyaçlar?n?za yan?t veriyoruz. Ankara pimapen tamiri hizmetlerimiz sizlerle bir araya geliyor. Firmam?z tamir hizmetlerinde her zaman kaliteli çal??malar gerçekle?tiriyor. Güncel hizmetlerde her geçen gün büyüyerek bu alanda beklentilere yan?t veriyoruz. Pimapen alan?nda sorunlar?n?z? gidermek için en uygun deste?imiz h?z kesmeden devam ediyor. Sizde kap? tamiri ve pencere tamiri hizmeti almak istiyorsan?z bizleri arayabilirsiniz. Pimapen alan?nda garantili çözümlerle tan??mak isterseniz bizleri arayabilirsiniz. Tamir alan?nda en uygun destek uygulamalar?m?z sizleri bekliyor. Ba?kentin her yerine tamir deste?ini sunabiliriz. Ankara pimapen bayisi olarak bu konuda en iyilerden bir tanesi olarak yolumuza devam ediyoruz. Her alanda kendisini geli?tirmeye devam eden firmam?z sizlere güncel destek uygulamalar?n? verebiliyor. Tam zaman?nda uzman ekiplerimizle beraber sizlerin yan?nday?z. ?nternet üzerinden taleplerinizi ileterek uygun çözümlerimizden yararlanabilirsiniz. Pimapen tamiri ve pvc montaj? alan?nda çal??malar?n? gerçekle?tiren firmam?zla hemen tan??abilirsiniz.

 45. Excalibur g?da kurutma makinesi, g?dalar?n nemlerinin al?narak kurutulmas? i?lemini yapabilen bir cihazd?r. Bu makine, genellikle meyve, sebze, et, bal?k gibi g?dalar?n kurutulmas? için kullan?l?r.Excalibur g?da kurutma makinesinin farkl? modelleri bulunmaktad?r ve her bir modelin farkl? özellikleri ve kapasiteleri vard?r. Genellikle 4-10 adet rafl? modelleri mevcuttur ve bu raflar, kurutulacak g?dalar?n miktar?na göre ayarlanabilir.

 46. Cansel Aydos Ankara do?umludur. Oyunculu?a olan ilgisi ilkokuldayken ba?lad?. Daha sonra bu ilgisini ilerletmek için temel oyunculuk e?itimi kursunu ald?. Çe?itli özel tiyatrolar?n oyunlar?nda yer ald?. ?lk kamera önü çal??mas? ‘Sessiz Ol’ isimli sinema filmiyle oldu ve bu filmde Asl? karakterini canland?rd?. Daha sonras?nda Atv’de yay?nlanan ‘Beni B?rakma’ dizisinde Sultan karakterini canland?rd?.

 47. Kurumsal logo tasar?m?, bir i?letmenin kalitesini yans?tmal?d?r. Logo, ?irketinizin tan?nmas?n? sa?lar ve kurumsal kimli?inizi olu?turur. Bu nedenle, logo tasar?m?, önemli bir ad?md?r.

 48. WordPress site kurmak için gerekli yaz?lar ve bilgilendirici içeriklerin bulundu?u, site kur wordpress sitesi. WordPress site nas?l kurulur ? Web site kurulum maliyetleri nedir? WordPress site kurmak gibi bir çok konu hakk?nda bilgi alabilirsiniz.

 49. Site Kurmak hakk?nda blog olu?turmak isteyen herkes bu web sitesini ziyaret etmeli. Web site kurmak bilgileriyle çok faydal? bir blog. Haz?r Site Kur, Kurumsal site Kur, Avukat Sitesi Kur, Web adresleri nas?l olmal??, En kaliteli site kurma hizmetleri, ücretsiz web sitesi sitekur.tc blog

 50. Haz?r Web Sitesi kurmak isteyenler için bilgilendirici blog sayfalar?, web adresleri, web site kurma videolar?, makaleleri hepsi tek linkte. Telegraph ile haz?r web sitesi kurmak için tüm linklerden ula?abilirsiniz.

 51. Site Kur, Web Adreslerinin gravatar linki. Web sitenizin gravatar?n? yapmak için makale olu?turma ve seo hizmetleri ba?lant?lar?. Web site kurma, haz?r site kur, ücretsiz web sitesi gibi konularda profesyonel destek.

 52. Türkiye’nin en büyük ve en çok sevilen e-ticaret sitesine ho? geldiniz! Türkiye’de online al??veri?in en güçlü ismiyiz. Kurdu?umuz hayaller ve ula?t???m?z hedeflerle bugünlere ula?t?k. Online al??veri?i geli?tirdik, hizmet anlay???m?zla fark yaratt?k. Usta Nalbur Endüstriyel pazaryeri modeliyle binlerce ürün ve ma?azay? milyonlarca mü?teriyle bulu?turmay? hedefleyerek hayata geçirdi. H?rdavat

 53. Hirudoid Krem yüz skarlar?n?n, hipertrofik skarlar?n (yaralanma bölgesinde a??r? miktarda kollajen nedeniyle olu?an k?rm?z? skarlar?n), keloidlerin (yaralanman?n iyile?mesinden sonra olu?an bir tür skar?n) giderilmesinde kullan?lan topikal bir ajand?r. Morarma ve yüzeysel tromboflebit (damarlarda kan p?ht?la?mas? sonucu olu?an iltihaplanma) durumlar?nda yat??t?r?c? bir rahatlama sa?lar. Ayr?ca kas a?r?s?, sertlik, burkulma ve incinmeler, artritik durumlar vb. ile ili?kili hafif ila orta ?iddette a?r? ve ?i?li?i gidermek için kullan?labilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *